Privacy policy

La Ferme de Yola, gevestigd aan Route de la tuffière, Granges-Sur-Lot, France, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://lafermedeyola.fr
549 Route de la tuffière
47260
Granges-Sur-Lot, France

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (zoals de webshop) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier).

Wanneer je online iets bij ons bestelt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen op deze website.

Wanneer je contact met ons opneemt:

 • Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen op deze website.
 • Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt door ons contactformulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch.
 • Wanneer jij een berichtje stuurt via een social media kanaal.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Grondslag voor verwerken gegevens:

 • Omdat dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld met een bank wanneer jij geld overmaakt).

Daarnaast kan het zijn dat mensen die wij inhuren persoonlijke gegevens zien om hun taken uit te voeren. Bijvoorbeeld een website ontwikkelaar. Zij gebruiken deze gegevens nooit voor eigen doeleinden.

Alleen technische en functionele cookies

Onze website gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand die bijvoorbeeld voorkeuren onthoud zoals je winkelwagen inhoud.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden voorkeursinstellingen.

Je kunt altijd zelf de informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.